Beter schrijven

Leuke én leerzame cursussen en workshops Effectief schrijven, volgens de unieke Taaldokter-methode, altijd op maat, met uw dagelijkse praktijk als basis. Het resultaat: betere teksten, en dus betere afspraken en betere service, minder kosten, minder tijdsbeslag en minder onnodige procedures.

Aan bod komen:

 • Zakelijk én aantrekkelijk schrijven.
 • Een heldere boodschap geven.
 • Professioneel formuleren.
 • Een effectieve opbouw hanteren.
 • Standpunten en argumenten overzichtelijk weergeven.
 • Gewonemensentaal.

Wat?

 • Brieven en e-mails, plannen en rapporten, adviezen en voorstellen, besluiten, speeches,  webteksten, memo’s en notulen.
 • Spelling en grammatica.
 • Individuele en specialistische trajecten.


Voor wie?

Managers, beleidsmakers, juristen, handhavers, vergunningverleners, ondersteunende en administratief medewerkers.

Hoe?
Taaldokter.nl biedt u standaard de volgende mogelijkheden. Behoefte aan een andere opzet? Daarover kunnen we goede afspraken maken.

 • Standaardpakket (9 uur; drie bijeenkomsten van drie uur)
 • Minipakket (6 uur; twee dagdelen van 3 uur)
 • Dagpakket (6 uur; twee dagdelen)

Speciale pakketten

 • Opfrisworkshop Spelling en Grammatica (snel basiskennis opfrissen; 1 dagdeel)
 • Cursus Beleid schrijven (rapporten, voorstellen en adviezen schrijven; 2 dagdelen)
 • Cursus Juridisch schrijven (voor juristen en juridisch medewerkers; 2 dagdelen)
 • Training Speechschrijven (speeches schrijven; 2 dagdelen)
 • Training Beknopt formuleren (soms complexe zaken bondig weergeven; 1 dagdeel)
 • Cursus Schrijven voor het web (voor communicatiemedewerkers; 2 dagdelen).

Deelnemers ontvangen het volgende cursusmateriaal.

 • De syllabus Effectief schrijven (theorie, voorbeelden en oefeningen).
 • De Taaldokter-checklist.
 • De Verbodenwoordenlijst.

Extra: online helpdesk
Taaldokter.nl biedt een unieke service: gedurende de cursus kunnen deelnemers de online helpdesk raadplegen. Binnen 48 uur krijgen zij tips, advies of concrete hulp.

Aanpak

 • Nulmeting met startenquête: inventarisatie doel en doelgroep.
 • Cursusmateriaal uit de organisatie: cursisten brengen actuele eigen teksten in.
 • Oefeningen formuleren, structureren, samenvatten, herschrijven. Desgewenst aandacht voor (nieuwe) spelling en grammatica.
 • Huiswerkopdracht: op basis van een casus.
 • Ook aandacht voor ‘leuke’ kanten van taal: weetjes, quizje en dicteetje.
 • Persoonlijke feedback voor alle cursisten.
 • Eindenquête en evaluatierapport: opdrachtgever ontvangt evaluatierapport met bevindingen en aanbevelingen.

De Taaldokter-trainingen lopen vaak parallel aan het verbeteren van standaardteksten. Zo sla je twee vliegen in één klap.

Kosten
Taaldokter.nl verzorgt deze trainingen voor minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per groep. De kosten bedragen € 40,- per deelnemer per uur.