Beter geschreven

Taaldokter.nl schrijft uw teksten: ongewoon helder en prikkelend. Zó dat iedereen ze begrijpt en ze met plezier leest.

  • Aantrekkelijke artikelen.
  • Bondige beleidsstukken.
  • Begrijpelijke brochures.
  • Nuchtere notities.
  • Pakkende plannen.
  • Prikkelende programma’s.
  • Realistische rapporten.
  • Sprankelende speeches.
  • Subtiele subsidieaanvragen.
  • Vlotte verslagen.

Andere tekst? Op aanvraag.

Specialiteit: betere standaardteksten
Standaardteksten zijn onmisbaar. Taaldokter.nl schrijft, redigeert en moderniseert standaardteksten: correspondentie, offertes, webteksten, vacatureteksten, et cetera. Helder, beknopt en effectief. Sterke standaardteksten in een herkenbare huisstijl. Met name teksten met een juridisch tintje. Makkelijk voor de gebruiker, gericht op de ontvanger.  Met oog voor de technische mogelijkheden.  O ja – Taaldokter.nl houdt ze ook voor u bij.  Vaak parallel aan trainingen voor medewerkers. Die combinatie zorgt voor optimale duidelijkheid, eenduidigheid en draagvlak. Taaldokter.nl verzorgt ook uw handboek huisstijl, met onder meer de befaamde Verbodenwoordenlijst.

Op aanvraag: betere artikelen en columns
Taaldokter.nl publiceert op verzoek over taal, de overheid, onderwijs, wetshandhaving, politiek, vormgeving, duurzaamheid, wonen, internet en wetenschap. En altijd gaat het óók over taal: de taal van de overheid, van de horeca, van de sport, van het onderwijs, van de media… Over jargon, over bondigheid, over helderheid, over formuleringen, over Jip-en-Janneke, over eufemismen, over effectiviteit.