Waarom ‘genderneutrale’ taal niet deugt

Opgelegde taalveranderingen zijn zelden succesvol. Gelukkig maar, want ‘genderneutrale’ taal ademt precies wat hij wil voorkomen: hokjesgeest. Het is de humorloze,  pavloviaanse newspeak die we kennen uit 1984. Tweet

In de bus

            De Taaldokter zag in de bus tot zijn verbazing dat de geplande aankomsttijd 14.60 uur was. Zou er op 37 juli een geheel nieuwe dienstregeling zijn ingegaan? Prompt schoot hem de poëtische aankondiging in…

Reisgedrag: genieten van voordeel

De Taaldokter wil niet meehuilen met de wolven in het NS-bashers-bos, maar staat graag even stil bij de taal in het mailtje dat hij kreeg van ‘Directeur Consumentenmarkt’ Erik Beenen. Om te beginnen spreekt uit die twijfelachtige titel nu niet…

Over aanloggen en verstoringen

De Taaldokter kreeg de volgende vraag: ‘Is aanloggen net zoiets als inloggen? Of is het hetzelfde als de metro die door een verstoring later komt?’ De termen worden door elkaar gebruikt en er wordt hetzelfde mee bedoeld: een manier van…

Sinds de conducteur geen tang meer heeft…

… gaat vervoer per spoor hard achteruit. ‘Goeiemorrege… eh… -middag. Hehe. Effe inoefenen.’ INoefenen? Godallemachtig. Laat hij gewoon zijn vak uitoefenen. Tweet

Richting Bijlmer

‘Deze trein gaat richting Bijlmer.’ Deze en vergelijkbare omroepberichten waren jarenlang – en zijn misschien nog steeds wel – dagelijks te horen in de Amsterdamse metro. De treinen gingen dus niet naar een station – haha, ja, was het maar…

Afrangeren

‘Dames en heren, het treinstel met nummer 8419 blijft achter en wordt afgerangeerd.’ Uitgerangeerd. Kaltgestellt. Weg. Tweet

Logistieke problemen

In de trein tussen Alkmaar-Noord en Amsterdam: ’Ja dames en heren, u merkt het: we staan even stil. De reden is logistieke problemen.’ De ‘logistieke problemen’ bestonden eruit dat zeven (7!) spoorwegbeambten zich wat onwennig bezighielden met een zwartslaper: een…

Ergernis

Utrechter in de trein: ‘Hij vertrek woar je nie ben, hij goat heen woar je niet mot weze, en ondertussen stoat-ie aanderhaalf uur stil.’ Tweet

Zzzz…2

‘Euwij arrrrriveren nu op eurrrrrotterdam zzzzentraal, ik ehherhaal, eurrrrotterdam zzzzentraal.’ Tweet