Woordgedrag

Eerder constateerde de Taaldokter dat het spreken over ‘gedrag’ (reis-, vlucht-, koop- of agressief) van mensen een enigszins medicaliserend effect heeft. Nu heerst in sommige kringen ook de opmerkelijke gewoonte om te spreken van ‘gedragen’ bij dingen en verschijnselen. Dat…

Invoering is het geval

Van de website van de Amsterdamse Dienst Milieu en Bouwtoezicht: ‘Op het moment van schrijven is de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 het geval.’ Behalve dat deze tekst ruim drie maanden na de…

Geen sprake van activiteiten

Nu weer J.P. Balkenende over de vliegramp in Libië – waar alle commentatoren ongevraagd kwalificaties als ‘verschrikkelijk’ aan menen te moeten toekennen, wat de Taaldokter nog moet horen bij alledaagse rampen die overal ter wereld plaatsvinden, maar dat terzijde: eerst…

Over aardverschuivingen gesproken

De gewrochte constructie wint rap aan populariteit – niet langer praten alleen politici zich er wol mee in de mond, ook het NOS-journaal doet eraan mee: ‘Er is sprake van grote aardverschuivingen’. Waarom toch niet gewoon: ‘Er zijn (of waren)…

Er is sprake van vaagheid

Die gewrochte constructie met ‘sprake van’ lijkt steeds populairder te worden. Nu zijn het niet alleen politici meer die zich er wol in de mond mee praten, ook het NOS-journaal doet er aan mee: ‘Er is sprake van grote aardverschuivingen’.…

Balkenendes: het syndroom van Aan de orde zijn

En helaas, de Taaldokter had het heus graag anders gezien, haalt J.P. Balkenende weer dit blog. Nu met zijn uitspraak: ‘De vraag is aan de orde geweest of…’ Dus niet: ‘De vraag is gesteld’, laat staan ‘We hebben de vraag…

Als het gaat om…

Service, onderwijs, seks, resultaat, ruimtevaart, chronisch zieken, het verhitten van vetten… allemaal termen die voorkomen in combinatie met de moeizame constructie ‘als het gaat om’. ‘Er bestaat veel onduidelijkheid als het gaat om het verhitten van vetten.’ Waarom niet gezegd:…