Ebermanie

De Ebermanie in de hoofdstad neemt ongekende vormen aan. Je zou gaan denken dat God zelf ongeneeslijk ziek is, wat best het geval zou kunnen zijn, gezien Zijn ingezonden brief van heden. Tweet

Hyperbolisme: goeroes, iconen en legenden

De waardering voor bescheidenheid en redelijkheid is omgekeerd evenredig aan die voor dramatische overdrijving. De middelmaat heet nu goeroe, icoon of legende. Welkom in  het land waar de zon zó laag staat, dat zelfs kabouters er lange schaduwen werpen. De…

Het Verhaal

Het verhaal. Het woord suggereert op z’n minst een kop en een staart. En het klínkt al spannend. Allesomvattend ook: ‘het definitieve verhaal’. Althans, dat is de bedoeling. Maar die pretenties zie je steeds vaker niet waargemaakt worden, in bijeengegoogelde…

Voor de rechter slepen

Waar komt die hysterische woordkeus van de pers toch vandaan, de laatste jaren? Meningsverschillen zijn ‘slaande ruzie’, mensen zijn het niet oneens maar zijn ‘woedend’ – en dan ‘slepen’ ze elkaar ‘voor de rechter’. En in het zinnetje daaronder leest…

Dieetgoeroe dokter Frank

Knevel en Van den Brink van de EO spraken met een arts en een deskundige die het oneens met hem was over diëten. Zij noemden de arts daarbij zonder blikken of blozen ‘dieetgoeroe’. Zoals achttienjarige zang- en huppelmeisjes die drie…