Als je alles letterlijk neemt

Jongeren kennen nauwelijks nog spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Dat leidt tot een platte wereld, waarin alles alleen maar kan zijn wat het op het eerste gezicht lijkt. ‘Je begrijpt me toch?’ Tweet

‘Betreffende’ wordt ‘betreft’

Steeds vaker gebruikt als voorzetsel,  in de betekenis van ‘over’: ‘betreft’. De oorzaak: interessantdoenerij zonder te weten waar de klepel hangt. Tweet

Verbaal kletsen

Een student schrijft hoe ‘het beheren van communicatievaardigheden’ ‘in zijn werking gaat’:  ‘Verbale communicatie geschiedt mondeling. Dit wil zeggen dat er gepraat wordt.’ Daarbij moet je niemand ‘in de reden vallen’. En de Taaldokter dacht met zekere weemoed terug aan de…

Lezen: van het gezicht af!

De student: ‘Je kunt niet veel van zijn gezicht af lezen.’ ‘Hij heeft causale kleding aan.’ ‘Wat hij bedoeld komt beleeft over.’ ‘Hij geeft de woorden een extra dementie.’ Tweet

Prongelijk na de rand

Je staat soms te kijken van de creativiteit van HBO-studenten – en vraagt je af op grond van welke uitgangspunten zij woorden en zinnen vormen. Van de een las de Taaldokter dat kosten ‘na de rand kunnen worden teruggevorderd’. Pas…

Onverantwoorde verantwoording?

Een gouwe ouwe, nu aangetroffen in een scriptie: ‘Mensen dragen verantwoording voor de samenleving’. Afgezien van het Balkenende-achtige ‘lekker-belangrijk’-gehalte van de mededeling, valt de constructie verantwoording dragen voor iets op. Verantwoording leg je af – bijvoorbeeld nadat je ter verantwoording…