Dragers van hetgeen je voor staat

Vacatureteksten, het blijft een moeizaam genre. Overheid en bedrijfsleven doen niet voor elkaar onder in advertenties waarin holle borstklopperij, schaamteloze clichés en moedwillige vaagheid om voorrang strijden.

Het veelvuldig toegepaste trechter-stramien (van algemene naar specifieke informatie) roept daarbij niet zelden het beeld op van organisaties die voornamelijk bestaan uit organogrammen – met een dermate ondoorzichtige hiërarchie dat de schrijver die maar eens voor zichzelf probeert te schetsen. Wie er verder bij gebaat is – de werkzoekende lezer in elk geval niet. ‘Samen met Strategie en Bestuurs- en managementondersteuning vormt het team Communicatie de afdeling Concernstaf.’

Zo zoekt het Amsterdamse stadsdeel Zuid een ‘teammanager Communicatie’. Afgezien van de met gulle pen gestrooide clichés (‘kansen benutten’, ‘oog en oor voor noden en wensen’, ‘transparante werkomgeving waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat’) lijkt het de bedoeling dat de lezer zich tot in de eeuwigheid het hoofd breekt over wat dat stadsdeel nou wíl: ‘Het verbinden van grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken, die zich vooral manifesteren op buurtniveau, is de belangrijkste opgave van het stadsdeel.’ Een opgave, dat is gewoon overheidsjargon voor ‘taak’ of ‘doel’. Maar waarmee moeten die ‘ontwikkelingen en vraagstukken’ worden verbonden? Met elkaar? Daar kom je zo een-twee-drie nog niet achter. ‘Het belang van een goede positionering en heldere communicatie van het stadsdeel is essentieel voor een goede interactie met de omgeving.’ ‘Belang’ dat ‘essentieel’ is voor ‘interactie’?

De sollicitant moet zich over zulke vragen het mooie hoofdje maar niet breken, waar het op neerkomt is immers: ‘Alle uitingen van het stadsdeel zijn dragers van hetgeen het stadsdeel voor staat.’ Hoewel: waar laat dat ‘stadsdeel met vele gezichten’ zich hier nu weer mee op voorstaan: dat wat het wil (‘voorstaat’), dat waar het voor instaat (‘voor staat’) of dat wat het ‘voorstelt’?

Het begrip ‘stijlbloempje’ doet dergelijke formuleringen tekort. Als de stijlwoekergewassen in deze advertentie de ‘drager’ zijn van ‘wat het stadsdeel voor staat’, wekt het weinig verwondering dat dit een hoofd Communicatie zoekt; of kandidaten die zich erdoor aangesproken voelen geschikt zijn, moet ernstig worden betwijfeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *