(een) smakelijk eten!

De Taaldokter kreeg de volgende vraag:
‘Ik heb gisteren tijdens een etentje een kleine discussie gehad. In een restaurant stond ergens in de tekst van de menukaart het volgende: ‘[naam restaurant] wenst u een smakelijk eten!’ Mag hier het woord ‘een’ staan?

De schrijver vond dat ‘een’ merkwaardig staan, omdat je niet snel zegt: ‘Een smakelijk eten!’, maar wel kortweg de vaste combinatie ‘Smakelijk eten’ gebruikt – of bijvoorbeeld zegt: ‘Een smakelijke maaltijd’. ‘Maaltijd’ is een telbaar zelfstandig naamwoord: ‘een maaltijd’, ‘vier maaltijden per dag’. Dat geldt ook voor ‘reis’ in de vergelijkbare uitdrukking ‘iemand (een) goede reis wensen’. ‘Eten’ is echter een gesubstantiveerd werkwoord, net zoals ‘het wandelen’ – en net zoals je het niet hebt over ‘een wandelen’ spreek je niet van ‘een eten’. ‘Een smakelijk eten’ suggereert die mogelijkheid echter wel, en dat maakt het  wat merkwaardig.

Mag dat ‘een’ hier staan? De Taalprof zegt: ‘Interessant is waarom je het niet helemaal slecht vindt. Dat zou verklaard kunnen worden uit de mogelijkheid om niet-telbare woorden toch telbaar te gebruiken als een soortnaam: ‘dit is een heel gezonde melk.’ Het is in die context van dat eten wel een beetje vreemd, maar misschien dat die vaste context van het begin van de maaltijd die soortbetekenis van ‘eten’ oproept.’

Een aannemelijke verklaring, lijkt de Taaldokter. Vergelijkbare voorbeelden zijn welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *