Vakantiebespiegeling: cijferfetisjisme en stadstours

De Taaldokter verbaasde zich weer over het cijferfetisjisme tijdens de city-tour, op de rode dubbeldekker die hem door de nieuwe stad reed, met achter hem twee dronken Finse pubers en voorin een Amerikaans echtpaar met een verveelde dochter, terwijl hij in de stijve bries de pet op het hoofd trachtte te houden, het ene oortje van de krakende headset in het oor (pogend het door een student Engels ingesproken bandje te verstaan, boven de enthousiaste, onafgebroken in haar eigen taal in een te luid afgestelde microfoon sprekende gids uit), en de camera voor het oog.

‘Krrrkggh… Aan uw linkerhand ziet u in de bocht de Oude Burcht liggen, die in 1325 door zeshonderachtentwintig monniken is gebouwd. Bij de poort staat het beeld van de Grote Vrijheidsstrijder, in 1630 opgericht ter ere van…Pffffrrrt.’

‘Het witte gebouw aan …Brrrkkk… is de Nationale Assemblee. Hier worden van oudsher de belangrijkste beslissingen genomen en in de naaste omgeving vinden wij dan ook vele bars en gezellige kroegjes die zijn vernoemd naar de volksvertegenwoordigers van …Kkrrrk.’

‘Let u op als we zometeen over de brug komen: aan uw rechterhand ziet u dan het Standbeeld van de Naamloze …Ghhhhhrkplop.’

‘Dames en heren, het is tijd voor onze eerste stop. Vergeet niet zo’n geniepig glaasje huisgemaakte brandewijn met een stuk artisanale cake te nemen in een van de oorspronkelijke vakwerkhuisjes.’

‘….Wkrrrrakkk… Dan naderen wij nu het Financiële District. Hier is het een komen en gaan van ….rrrrrrrrt….’

‘Let vooral op de gevelsteen in het derde huisje van link…Plfplfplfkrkkk…’

‘Toen Keizer …Krrk.. de Derde in 1784 opdracht gaf voor de bouw van dit buitenverblijf verkeerde het land in deplorabele staat….snjiiiieeeep….Krk… dat het bouwwerk – opgetrokken uit maar liefst drie miljoen zestigduizend achthondernegenenveertig handgebakken klnkers – de tand des tijds heeft doorstaan.’

‘….Kgggggrrrrhh… waarvoor wij nu voor stilstaan is de Nationale Opera, waar in de loop van de afgelopen decennia vele binnen- en buitenlandse diva’s acte de présence gaven… Bhhrrrrkgg…. tegenwoordig ook dienstdoet als …Hrrrkuukkmphw… Jaarlijks vinden hier zevenhonderdtweeëndertig voorstellingen plaats, variërend van …. krrkblobblobgggrkk…’

‘…stadion aan uw rechterhand, thuisbasis van de geliefde stadsploeg, jaarlijks zeshonderdacht wedstrijden worden gespeeld.’

‘…  economische groei van de laatste jaren letterlijk weerspiegeld in de glazen gevel van de toren voor ons, in 2009 ontworpen door …. Flofflofkrrrak… en het jaar daarop gebouwd door vijfduizendachthonderdnegenenveertig professionals met behulp van een achtduizendtweeëntwintig kilo wegende kraan die de zevenhonderdertig glasplaten van negentienhonderacht kilo elk over de belendende gebouwen takelde.’

… spreekwoordelijke gastvrijheid die tot uiting komt in haar vlekkeloze beheersing van de zeven talen die standaard worden onderwezen vanaf het moment dat kinderen de leeftijd bereiken van drie jaar op de zeshondertwaalf scholen in de drieënvijftig districten…Bhrrggggrkr…’

‘… linkerhand de rivier waar elk jaar zo’n achtendertig miljard liter water doorheen stroomt… krrrrk… entachtig vrachtschepen die goed zijn voor …knknknkrrrrr… ton vracht, honderdzes cruiseschepen uit drieënveertig landen…knjiieeeeeph…. passagiers…. Hghhhrrrrmmmhk… twintig diersoorten en waterplanten. De elf soorten aangeplante oevergewassen worden voor vijfennegentig procent gebruikt in de industrie, waar, zoals gezegd, eenenveertig procent van de bevolking een arbeidsplaats…..Krrrrr…’

‘… voor het stadspark dat achtendertig soorten bomen telt… kr…kr….krrr…plop…’

‘… Knjieearrgggggh…. sluiten wij hier onze rondrit door de stad af voor …krrrkkk… waar u zich kunt laven aan pruimenbloesemlikeur en misschien wel een flensje aandurft, waar het personeel er jaarlijks driemiljoenvijfhonderddrieëntwintig van bakt. Denkt u aan uw gids?’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *