Zoals plaatsgevonden

Fraai voorbeeld van juridisch correct en interessant klinkende overbodige woorden: ‘Meneer zus-en-zo, laten we het eens hebben over de operatie zoals die heeft plaatsgevonden.’ (Interviewer J. Pauw)

Van ‘training’, ‘besluitvorming’ en ‘samenwerking’ tot ‘geschiedenis’ en ‘Holocaust’: er wordt aan gerefereerd ‘zoals ze hebben plaatsgevonden’. Dat u zich realiseert dat het niet om de operatie gaat ‘zoals die niet heeft plaatsgevonden’, of ‘had kunnen plaatsvinden’, of om een geheel andere operatie.

Vertroebelende onzin, is de mening zoals de Taaldokter zich die heeft gevormd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *