Dienende leiders

RTL7 heeft een zondagochtendprogramma met de onzalige titel %talk, waarin ‘openhartige CEO’s’ spreken over inspiratie, verbinding en ondernemerschap’. Zelden eerder werd een dergelijk gezelschap leeghoofdige ijdeltuiten op het bewegend behang waargenomen, dat tevergeefs tracht de genotvolle rillingen der publiciteit te maskeren.
Natuurlijk gaat het niet over hoe je winst kunt maken, belastingvoordeel halen of je imago opvijzelen – maar impliciet wél. Alleen heet dat hier dus ‘ondernemerschap’, ‘verbinden’ en ‘inspireren’ – of geïnspireerd worden, zeg maar gerust: ‘gepassioneerd’, want ook dat onvermijdelijke woord echode weer van alle kanten over de tafel.

In dit jargon is de ondernemer een soort softe versie van Jezus, die de godganse dag bezig is ‘geïnspireerd’ of ‘gepassioneerd’ te raken, om vervolgens anderen te ‘inspireren’ of te ‘passioneren’, waarna hij een potje aan het ‘verbinden’ slaat, zodat uiteindelijk iedereen ‘heppie’ is. Dit alles doet de Ondernemer – en nu komt het – vanuit zijn ‘dienend leiderschap’. Afgelopen zondag luidde de stellige conclusie dan ook: ‘Goed leiderschap is dienend leiderschap’. Instemmend geknik en gehum alom.

Een kind weet natuurlijk dat een leider niet dient, anders was hij geen leider, het woord zegt het al. Maar op ondoorgrondelijke wijze is iedereen, van links tot rechts – ook degenen die grif afgeven op socialistische idealen – ervan overtuigd geraakt dat het een enorm pre is als je je een ‘dienend leider’ toont.

Hoed u voor de Dienende Leiders. Zeker als deze ook ‘onzichtbaar’ en ‘persoonlijk leiderschap’ betrachten, volgens ‘het nieuwe leidinggeven’, u een ‘professional’ (pfessional) noemen en ‘met u’ ‘werken aan’ uw ‘persoonlijke groei’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *