Verbaal kletsen

Een student schrijft hoe ‘het beheren van communicatievaardigheden’ ‘in zijn werking gaat’:  ‘Verbale communicatie geschiedt mondeling. Dit wil zeggen dat er gepraat wordt.’ Daarbij moet je niemand ‘in de reden vallen’. En de Taaldokter dacht met zekere weemoed terug aan de…

Lezen: van het gezicht af!

De student: ‘Je kunt niet veel van zijn gezicht af lezen.’ ‘Hij heeft causale kleding aan.’ ‘Wat hij bedoeld komt beleeft over.’ ‘Hij geeft de woorden een extra dementie.’ Tweet

Prongelijk na de rand

Je staat soms te kijken van de creativiteit van HBO-studenten – en vraagt je af op grond van welke uitgangspunten zij woorden en zinnen vormen. Van de een las de Taaldokter dat kosten ‘na de rand kunnen worden teruggevorderd’. Pas…

Dienende leiders

RTL7 heeft een zondagochtendprogramma met de onzalige titel %talk, waarin ‘openhartige CEO’s’ spreken over inspiratie, verbinding en ondernemerschap’. Zelden eerder werd een dergelijk gezelschap leeghoofdige ijdeltuiten op het bewegend behang waargenomen, dat tevergeefs tracht de genotvolle rillingen der publiciteit te…

Onderwijs verbetert onderwijs

In een online onderzoek van de Taalunie wordt gevraagd hoe belangrijk de deelnemer het volgende thema vindt: ‘Het onderwijs doet er alles aan om het taalonderwijs te verbeteren. Met een serie conferenties voor begeleiders onderzoekt de Taalunie hoe vernieuwingen in…

Ouders. Verzorgers. En. Of.

Ouders/verzorgers. Dat dat begrip nog steeds wordt gebruikt. Een rare, onnodige correcte term: er zijn natuurlijk veel meer kinderen met ouders dan met ‘verzorgers’, en eventuele ‘verzorgers’ vinden het vast niet erg om te worden aangesproken met ‘ouders’. Maar blijkbaar…

Onverantwoorde verantwoording?

Een gouwe ouwe, nu aangetroffen in een scriptie: ‘Mensen dragen verantwoording voor de samenleving’. Afgezien van het Balkenende-achtige ‘lekker-belangrijk’-gehalte van de mededeling, valt de constructie verantwoording dragen voor iets op. Verantwoording leg je af – bijvoorbeeld nadat je ter verantwoording…

Uit onderzoek staat vast?

Hoe de Taaldokter soms graag peinst over bijna niets. Het NOS-journaal: ‘Uit onderzoek is komen vast te staan dat…’ Het klonk niet héél raar. Maar toch: er zat iets niet lekker. Beter gebekt had natuurlijk ‘Uit onderzoek is gebleken dat…’,…

Denkkader geplaatst tegen achtergrond ambitie kenniskring

Dit kreeg de visitatiecommissie voor het hoger onderwijs in Amsterdam onder ogen: ‘Om tot een onderzoeksprogramma te komen heeft de kenniskring van het lectoraat VMBO een denkkader gekozen. Dit denkkader moet worden geplaatst tegen de achtergrond van de ambitie van…

Adempauze in de sfeer van de loonvorming

Eerder tekende de Taaldokter al een pijnlijk stukje Doekliaans op. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad, grossierde onlangs op tv weer in erbarmelijke leegpraat. Het was weer ‘collectieve sector’ voor en ‘het publieke domein’ na. Toen zei hij: ‘Er wordt…