Finse kunstbullshit

  Ook in Finse musea tiert de kunstbullshit welig. Wat te denken van dit bijschrift bij een serie tekeningetjes van sparren door de Finse Eija-Liisa Ahtila uit 2011? Toelichting wil nog wel eens afbreuk doen aan je waardering voor een kunstwerk;…

Saillante onmiddellijkheid

Uit het programmaboekje van het Amsterdamse Felix Meritis.     Het zijn niet alleen de randfiguren, ook kunstenaars zelf maken zich wel eens schuldig aan kunstbullshit. Hier componist Richard Rijnvos over ‘stijl’. Zo hadden we er nog nooit naar geluisterd!…

Het gaat heel erg over

Misschien ligt het aan zijn relatieve onbekendheid met een bepaald soort theater- en muziekgenres, maar de Taaldokter vindt het altijd wat moeilijk als mensen zeggen dat die ‘ergens over gaan’. Onlangs hoorde hij ene Giovanca beweren: ‘Die voorstelling gaat heel…

Gratuite vernieuwing

De P.C. Hooftprijs hanteert gratuite kwalificaties – ‘vernieuwing’, ‘bevrijding’, ‘het beweeglijk maken van sensaties’ – die revolutie suggereren, maar een politieke correctheid weerspiegelen die alleen nog nadruppelt in de kunstbeschouwing, en citeert uit een rapport dat niet te vinden is.…

‘Elite’

        Wat die ‘culturele elite’ is en of die ‘achterhaald’ zou zijn, lijkt de Taaldokter irrelevant. Zijn pleidooi voor heldere taal in de kunstwereld was geen pleidooi voor ‘niet-elitaire kunst’ (wat dat ook wezen moge), maar precies…

Aftasten, acht slaan en vertrekken

        De Taaldokter was er al voor gewaarschuwd: ook over de zuidgrens wordt driftig gegrossierd in kunstspeak. Het overigens prachtige gebouw van het Museum aan de Stroom (MAS) te Antwerpen huisvest een idioot eclectische collectie die zo’n…

Toch nog wat kunstpraat

        De Taaldokter vreest dat het niet meer ophoudt, het gebruik van de drogreden van de stroman, de politisering van het debat en – in het verlengde daarvan – de op niets gebaseerde verdachtmakerij. Need he say more?…

Kunstpraat (slot)

De Taaldokter is blij dat zijn artikelen ‘Met prietpraat verdedig je het belang van kunst niet’ en ‘Kunstwereld grossiert in holle prietpraat’ (NRC en nrc next, 9 augustus) de discussie over het taalgebruik in de kunstwereld aanwakkeren. Gezien de brede…

Reacties kunstpraat

De stukjes van de Taaldokter over kunstprietpraat in de NRC en de nrc next roepen nogal wat reacties op. Hieronder staan er enkele. Tweet

Prietpraat kunstwereld

De Taaldokter vandaag in de NRC en in nrc next over kunstbullshit. NRC:       nrc next: Tweet