Bespraakbeer

Steeds vaker te horen: ‘bespreekbaar maken’. Problemen. Homoseksualiteit. Laaggeletterdheid. Zelfmoord. Wanhoop. Huiselijk geweld. Conflicten op het werk. Arbeidsmarktproblematiek. Geldzaken. Veiligheid. Kwaliteit. Alles kan of moet ‘bespreekbaar’ worden ‘gemaakt’. Maar wat is dat eigenlijk, dat ‘bespreekbaar maken’? Mensen net zo lang…