Kunstbullshit 2011

Het lijkt waarachtig wel of sommige op- en bijschriftenverzinners de KunstBullshitGenerator als leidraad gebruiken! Er wordt weer volop ‘verwezen’ (naar ‘de bredere betekenis’), ‘gerefereerd aan’ (‘de symbolische associaties’) en ‘bekritiseerd’ (‘de overdaad en gulzigheid van de consumptiecultuur’). Mag het een…

Kunstbullshitgenerator

In het decembernummer van Onze Taal vraagt Frank Jansen de lezers of ‘kunstomschrijvingen helderder moeten’. Kunst zou ‘in een kwade reuk’ staan, wat zou blijken uit het verlagen van subsidies, en de protesten daartegen zouden niet overtuigen, wat weer zou…

Windhandel in taakstellingen

Een nieuwe in het rijtje ‘-gevingen’, ‘-stellingen’, ‘-belevingen’, ‘-patronen’ en ‘-pakketten’: taakstelling. Tijdens een gesprek in tv-programma Buitenhof over de bezuinigingen in de kunstsector liet een van de sprekers zich ontvallen: ‘Andere orkesten hebben veel meer taakstellingen richting het publiek.’…

Kunstmatigheid benaderen

Bij de tijdelijke tentoonstelling Taking place in het Stedelijk Museum te Amsterdam             Dat werk van Kruger: leuk, imposant, beetje grappig – maar om nou te zeggen dat het ‘de representatie van macht, identiteit en…

Vehikels spelen met verwachting

        In de sympathieke Amsterdamse galerie W139 las de Taaldokter het bovenstaande. Hoe knipogend en tongue-in-cheek de opzet van de expositie ook mocht zijn, de indruk vatte post dat deze tekst wel degelijk serieus bedoeld was. En…

Verwijzen is geen kwaliteit

Voortdurende ergernis: in kunstcommentaren wordt regelmatig gezegd dat de desbetreffende uiting ‘verwijst’ naar iets (een andere kunstuiting, ‘de werkelijkheid’), alsof dat een kwaliteit op zich is. Vaak wordt er zelfs ‘een subtiel spel gespeeld met verwijzingen naar…’. In zeer enge…

De som van instrumentale stuiptrekkingen

En als u toch niets te doen heeft, probeer dan deze tekst uit een programmaboekje eens te ontcijferen. Dat de tekstschrijver het vertaalde uit een Oostenrijkse krant mag geen excuus zijn voor de nachtmerrie-achtige abstractie die ‘zich presenteert als de…

Met open mond

Echt gehoord, inclusief hoofdletter: ‘Ze is Kunstenares. Ze maakt spanningsvelden van stilte.’ Tweet

Weliswaar tekst. Echter van het raadselachtige soort.

Uit het programmaboekje.       ‘Dit werk vervolgens op een zinvolle wijze tot klinken brengen is de taak van de musici…’, ‘Het is de taak van de musici dit werk vervolgens op zinvolle wijze tot klinken te brengen…’ –…

Die ewige Wiederkunft

Uit het programmaboekje:       En wat valt de oplettende lezertjes op? Juist: de wederkerende werkwoorden keren niet weder. ‘Zich realiseren’ is ‘realiseren’ geworden, en zich toeleggen op’ ‘toeleggen op’. Nu moet men er bij sommige concerten inderdaad zowel…