Beter presenteren

Beter uit de verf komen tijdens presentaties en speeches – hoe doe je dat? Taaldokter.nl biedt u standaard een workshop van één dagdeel en een cursus die bestaat uit twee dagdelen: leuke, leerzame en soms confronterende workshops Presenteren. Een andere opzet is in overleg mogelijk.

Inhoud
Aan de hand van veel voorbeelden en enige beknopte theorie worden de volgende aspecten van professioneel presenteren behandeld.

  • Doel en doelgroep (wat wil je bereiken, voor wie doe je het?).
  • Structuur (aanleiding, outline, vaste onderdelen, overgangen).
  • Stemgebruik (ademhaling, volume, intonatie, snelheid, pauzes en variatie).
  • Lichaamstaal (houding, oogcontact en gebaren).
  • Inhoud (wat is het belangrijkste?).
  • Formuleringen (hoe verwoord je het het beste?)

Aanpak
Er wordt intensief geoefend en we werken met opnames die we bespreken. Deelnemers ontvangen beknopt cursusmateriaal. Bij de cursus van  twee dagdelen krijgen deelnemers een huiswerkopdracht.

Kosten
Taaldokter.nl verzorgt deze trainingen voor minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers per groep. De kosten bedragen € 1.250,- voor de eendaagse training en € 2.000,- voor de tweedaagse, ongeacht het aantal deelnemers.