Klanten

Taaldokter.nl verzorgde teksten, trainingen, advies, projecten en presentaties voor onder meer:

Overheid, onderwijs en wetenschap

Gemeente Amsterdam (bestuursdienst, GGD, haven,  stadsdelen, projectbureaus)
Hogeschool van Amsterdam
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Stichting Empirisch en Theoretisch Onderzoek in de Sociale Wetenschappen
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VROM
Omgevingsdiensten (IJmond, Midden-Holland, Utrecht, Noordzeekanaalgebied, West-Holland, Noord-Holland Noord)
Politieacademie Amsterdam
Provincies Drenthe, Noord-Holland, Overijssel
Orde van Advocaten
Inter Provinciaal Overleg
Unie van Waterschappen
Vereniging van Nederlandse gemeenten
VROM-Inspectie
Waternet
Diverse individuele wetenschappers

Kunst en cultuur, non-profit

Premselastichting
De Nieuwe Liefde
School der Poëzie
Stichting Zwerfjongeren Nederland
Amsterdam Wereldboekenstad
Nederlandse Publieke Omroep
European Cultural Foundation
Diverse individuele beeldend kunstenaars en filmmakers

Bedrijfsleven
Beaumont Communicatie
Beroepsopleiding Advocaten
Bestuursacademie Nederland
BuildingInfo Architects
Dialogue B.V.
Event en Ticketing Software Benelux
Ergo (onderzoeksbureau)
SPPS (adviesbureau)
Uitgeverij Boom
Beeldresearcher.nl
Omnibuzz
OHRA
PS Produkties
Hendrikx van der Spek
SeatGeek Enterprise
VvZB (brancheorganisatie)