Beter geschreven

Taaldokter.nl schrijft uw teksten: ongewoon helder en prikkelend. Zó dat iedereen ze begrijpt en ze met plezier leest.

  • Aantrekkelijke artikelen.
  • Bondige beleidsstukken.
  • Begrijpelijke brochures.
  • Nuchtere notities.
  • Pakkende plannen.
  • Prikkelende programma’s.
  • Realistische rapporten.
  • Sprankelende speeches.
  • Subtiele subsidieaanvragen.
  • Vlotte verslagen.

Andere tekst? Op aanvraag.

Specialiteit: betere standaardteksten
Standaardteksten zijn onmisbaar. Taaldokter.nl schrijft, herziet en moderniseert ze voor u. Correspondentie, webteksten, offertes, vacatureteksten, et cetera. Met name teksten met een juridisch tintje. Een sterke standaard in een herkenbare huisstijl: helder, beknopt en effectief.   Makkelijk voor de gebruiker, toegeschreven op de ontvanger.  Mét oog voor de techniek.  Vaak parallel aan trainingen,  voor optimale duidelijkheid en draagvlak.

Plus:  uw handboek huisstijl, met de befaamde Verbodenwoordenlijst.

Op aanvraag: betere artikelen en columns
Taaldokter.nl publiceert op verzoek over taal, de overheid, onderwijs, wetshandhaving, politiek, vormgeving, duurzaamheid, wonen, internet en wetenschap. En altijd gaat het óók over taal: de taal van de overheid, van de horeca, van de sport, van het onderwijs, van de media… Over jargon, over bondigheid, over helderheid, over formuleringen, over Jip-en-Janneke, over eufemismen, over effectiviteit.