Klanten

Taaldokter.nl verzorgde teksten, trainingen, advies, projecten en presentaties voor onder meer:

Overheid, onderwijs en wetenschap

Gemeente Amsterdam (bestuursdienst, GGD Amsterdam, haven Amsterdam, diverse stadsdelen en programma- en projectbureaus)
Hogeschool van Amsterdam
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Stichting Empirisch en Theoretisch Onderzoek in de Sociale Wetenschappen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van VROM
Diverse Omgevingsdiensten (IJmond, Midden-Holland, regio Utrecht, Noordzeekanaalgebied, West-Holland, Noord-Holland Noord)
Provincie Drenthe
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Inter Provinciaal Overleg
Unie van Waterschappen
Vereniging van Nederlandse gemeenten
VROM-InspectieWaternet
Diverse individuele wetenschappers

 

Kunst en cultuur

Premselastichting
De Nieuwe Liefde
School der Poëzie
Amsterdam Wereldboekenstad
Nederlandse Publieke Omroep
European Cultural Foundation Diverse individuele kunstenaars

Bedrijfsleven
24/7 Evenementengroep
Beaumont Communicatie
Beroepsopleiding Advocaten
Bestuursacademie Nederland
BuildingInfo Architects
Event en Ticketing Software Benelux
Ergo (onderzoeksbureau)
SPPS (adviesbureau)
Uitgeverij Boom
Beeldresearcher.nl
Omnibuzz
OHRA
PS Produkties
Hendrikx van der Spek
VvZB (brancheorganiatie)