Manager legt zaak terug waar die hoort

De gemeente Hilversum zoekt een ‘verbindende teammanager die het verschil kan maken’. Een kleine bloemlezing uit de fantasieloze vacatureprak.

Sturen op resultaat, coachen, aanspreken, zaken terugleggen, van buiten naar binnen denken: je  moet veel kunnen, in Hilversum. Maar dan maak je dus ook verschil. Niet tussen iets en iets, maar meer in het algemeen: verschil. Als je tenminste ‘verbindend’ bent. Niet-verbindende dan wel ontbindende managers kunnen wij immers overal krijgen.
Uw Taaldokter is erg voor fijne kantoortaal hoor (door sommigen ‘jeukwoorden’ genoemd – wat, zoals eerder opgemerkt, zelf het ergste ‘jeukwoord’ is), maar dan wel kantoortaal met enige allure, en niet deze opgewarmde Hilversumse vacatureprak.

 

 

Sturen op resultaat
Weinig leger dan dat ‘sturen op resultaat’. Ergens ‘op’ sturen: niet fraai überhaupt…  Het woord ‘resultaat’ – of, erger: ‘resultaatgericht’ in zo’n advertentie en je weet: wegwezen, hier slaan fantasieloze apparatsjiks de scepter.

Coachen
En tja: medewerkers ‘coachen’…: ergens in de afgelopen decennia is sec ‘leiding geven’ taboe verklaard, dat moet nu minstens door ‘verbindend leiderschap’ gebeuren, maar het liefst ‘coachend’.  En daarmee wordt helaas bepaald geen bulderende Louis van Gaal bedoeld.

Aanspreken
‘Aanspreken op verantwoordelijkheid’ dan: het moet stevig overkomen, maar je hoort toch een flemend ‘Haaaaai!’ Je moet mensen terecht kunnen wijzen, bedoelt Hilversum, en zo nodig harde maatregelen treffen.

Zaken terugleggen
Dat ‘zaken terugleggen waar ze horen’ is een nieuwe. Vermoedelijk wordt bedoeld dat de Verbindende Coach prioriteiten moet stellen en de taakverdeling in de gaten moet houden, maar deze formulering roept het beeld op van perforators met naamstickers die alleen op het derde bureau links mogen staan. Dat ambtelijke ‘daar waar ze horen’  in plaats van gewoon ‘waar ze horen’  maakt het er niet beter op.

In positie brengen
De leukste is ‘medewerkers in positie brengen om het op te lossen’: je hoort: afschuiven, maar onwillekeurig doemt een beeld op van geschutskoepels die synchroon in dezelfde richting draaien. ‘Dat tekort? Ik heb vanmorgen vijf medewerkers van FZ in positie gebracht voor de Endlösung.’

Van buiten naar binnen denken
En ‘van buiten naar binnen denken’: van buiten ‘de box’ naar binnen ‘de box’? Vanuit vreemde wereldbeschouwingen? Met het burgerbelang in het achterhoofd? God alleen weet wat ermee mag zijn bedoeld.

Positie nemen
O ja: ‘positie nemen’, ‘op dossiers’, ‘richting het bestuur’: dat is iets feestelijks, op een toren van dossiers nestelt zich de afdelingsschone in een bevallige pose, waarna het geheel met vereende krachten ‘richting het bestuur’ gaat, niet er naartoe, maar gewoon, zo’n beetje die kant op, ongeveer.

Regierol
Tja: een ‘hoogwaardige’ organisatie, de gemeente Hilversum, geen overheid die zegt hoe het moet natuurlijk, ook niet als vrijblijvende regisseur, maar meer gewoon, leuk, in een ‘regierol’. Of in ‘coproductie’ met u natuurlijk, dat kan ook.

Gekke gemeente, waar niemand zo’n advertentietekst ’teruglegt daar waar die hoort’.

One thought

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *