Stappen die gezet gaan worden

In een mailtje na de verkiezingen voor de Provinciale Staten liet D66 Noord-Holland weten blij te zijn dat de partij ‘weer deel uit maakt’ van het bestuur in de provincie.

Volgens dit bericht waren de belangrijke punten in het coalitieakkoord ‘dat er stappen gezet gaan worden tot een beter en innovatief systeem voor openbaar vervoer’, ‘dat de financiering anders aangepakt wordt’ en dat ‘de inzet voor natuur en duurzaamheid hoog blijft’. Dit akkoord zag men dan ook ‘als een start van een verstandig en stabiel bestuur, dat duurzaam investeert in een beter woon-, werk- en leefklimaat’.

De Taaldokter draagt die partij een warm hart toe, maar makkelijk wordt dat hem niet gemaakt. ‘Stappen’ die ‘gezet gaan worden’ – het doet altijd denken aan lieden die ‘aan de rand van de afgrond stonden’ maar ‘sindsdien een flinke stap voorwaarts hebben gezet’; de stappen gaan hier natuurlijk naar het onvermijdelijke ‘innovatieve systeem. ‘Financiering’ die ‘anders’ wordt ‘aangepakt’. De financiering van wat? En hoe anders – net zo als dat ‘anders’ in die ‘innovatieve’ leus ‘D66 Anders Ja’ – suggererend dat ‘anders’ per definitie ‘beter’ betekent, zonder enige specificatie? En wat te denken van die ‘inzet’ die ‘hoog blijft’ – ‘We kunnen uw neus opereren maar het blijft een gok’? En dat er tot slot weer ‘duurzaam’ wordt ‘geïnvesteerd’, komt velen blijkbaar nog steeds aannemelijk en lovenswaardig voor, maar is van een onuitstaanbare vrijblijvendheid.

Juist van deze partij had de Taaldokter gehoopt dat ze minder woorden zou gebruiken om in het geheel niets te zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *