Kort

Relatief Willem van 78 staat enigszins stroef op van zijn kruk: ‘Ik ben ook geen zeventig meer.’ Aan tafel ‘Waar zullen we nou weer eens over zwijgen?’ Wellevend ‘Hoe is ‘t nou?’ ‘Nou, verder geen uitzaaiingen.’ Alleseter Man op tv:…

Omnivoor

Gehoord: ‘Flink vlees eten, anders word je homo!’ Tweet

Wie de Taaldokter kan, ken goed praten en schrijven

De Taaldokter is niet snel met stomheid te slaan, maar op de vraag: ‘Dokter, wanneer is het nou kennen en wanneer is het kannen?’ stond hij toch geruime tijd met de mond vol tanden. Tweet

Dat KPN toch

Uit een e-mail van KPN: ‘Binnenkort kunt u dan ook benaderd worden door het onderzoeksbureau Motivaction, die voor ons het onderzoek gaat doen.’ Tuurlijk: het meisje die, het onderzoeksbureau die. Zoals de Taaldokter altijd zegt: ‘Elke burgers krijgt de onderzoeksbureau…

Praktisch

Gehoord: vrouw die op markt ‘navulsinaasappelen’ bestelt. Tweet

Doe maar in de girorekening

Zonder commentaar  een pamflet van het soort dat de Taaldokter vroeger op de wc hing, en nu hier ophangt. Tweet

Pijnlijk

Geïnterviewde in Man bijt hond over nare ervaring: ‘Dat iemand op straat tegen me zei: “Stomme blinde met je achterlijke hond.”‘ De absurditeit en het gebrek aan context deden de Taaldokter zijns ondanks in de lach schieten. Tweet

Bestrijd de onkosten!

Tijdens de kerstmis in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam – sympathiek bedoelde multireliviering, maar overigens voornamelijk geschikt om anagrammen te maken van termen uit het programmaboekje – viel in het programmaboekje te lezen: ‘Collecte aan de uitgang ter bestrijding…

Nieuwjaarsboodschap van de Taaldokter

Geachte lezers en wie dit verder onder ogen krijgen, De Verenigde Naties hebben het jaar 2008 uitgeroepen tot het Jaar van de Talen. Overigens ook tot het Jaar van de Aardappel, het Jaar van de Aarde en het Jaar van…

‘Aber ich bin Arzt!’

Een ex-schoonvader van de Taaldokter lag ooit op het schone eiland Texel in een kuil aan het strand, toen een Duits gezin opdook dat zijn klassiekers kende en begon van: ‘Dat is onze kuil, gisteren zelf gegraven’, et cetera. Toen…