Een enorm dingetje

Vanochtend klonk minister Hennis van Defensie op de radio.  Natuurlijk werd haar een vraag gesteld waarop ze geen antwoord wilde geven (was ze beschikbaar voor die en die functie in een nieuw kabinet of iets vergelijkbaars). Nee, dat deed ze…

Las dit in de verleden tijd

De Taaldokter keek weer eens op andereoverheid.nl, de website waarmee de overheid gedurende enkele jaren wilde laten zien te ‘werken aan’ ‘een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig is’. Onmiddellijk viel zijn oog op een ‘disclaimer’ onderaan…

Burgerforum

Ach ja, De Burger. De Stem van het Volk. Prachtig hoor. Heden in nrc.next: Burgerforum. Tweet

Het Verhaal (2)

Het Verhaal: kon het daar nu godverdegodver eens afgelopen mee zijn? Eerst waren het de zich als ‘serieus’ afficherende opinietijdschriften en actualiteitenrubrieken geweest die ‘verhalen’ begonnen te ‘brengen’, in navolging van de pretentieloze dames- en meisjesbladen. Zie hier. Dagbladen waren…

In een vroegtijdig stadium pieken

Hij zei het wel een keer of vier binnen enkele minuten, in het tv-programma Half acht live! Hij had het gewoon kunnen hebben over ‘snel’. Hij had simpelweg ‘vroeg’ kunnen zeggen. Of ‘op tijd’, of ‘bijtijds’. Maar SP-lijsttrekker E. Roemer…

Crisistaal

Drie recente staaltjes crisistaal. Groot in omvang Het NOS-journaal: ‘De schulden van Spanje zijn veel groter – in omvang – dan die van Griekenland.’ Gelukkig maar, je zou vrezen dat ze groter waren in … ja, in wat dan eigenlijk?…

Over de grens

Heerlijk: ‘het politieke debat’ start weer. In de aanloop naar de vorige verkiezingen sprak S. van Haersma Buma van het CDA de opmerkelijke woorden (over het taalgebruik van G. Wilders in dat debat) : ‘Het mag er best hard aan…

Dragers van hetgeen je voor staat

Vacatureteksten, het blijft een moeizaam genre. Overheid en bedrijfsleven doen niet voor elkaar onder in advertenties waarin holle borstklopperij, schaamteloze clichés en moedwillige vaagheid om voorrang strijden. Het veelvuldig toegepaste trechter-stramien (van algemene naar specifieke informatie) roept daarbij niet zelden…