More: in principe oneindig

Ook in de bijschriften van museum More schuilt het raadsel in de bijzinnetjes. Tweet

Verpolitiekt proza van een poëzieprijs

Het VSBfonds stopt met zijn poëzieprijs. Dát je als sponsor ooit stopt, alla. Geen zin meer, geld op – prima. Maar kom met ‘n béétje motivatie, in plaats van jargon dat doet vermoeden dat je de poëzie liever kwijt bent.…

Beter geen teksten dan die van ARTZUID

U kunt nog naar ARTZUID, de ‘internationale sculptuurbiënnale’ in Amsterdam, maar of u dat moet doen hangt sterk af van uw gevoeligheid voor kunstbullshit. De  ongebreidelde flauwekulteksten bij de beelden doen de kunstwerken, hun makers, en vooral het publiek tekort.…

Wishful naming

Sla een willekeurig organisatieplan  open, en in de paragraaf over het personeel struikel je over de ‘betrokkenheid’, ‘passie’ en het ‘enthousiasme’ van die mensen. Een enkeling kietelt zijn medewerkers ondeugend, door ze ook ‘lekker eigenwijs’ of ‘kritisch’ te noemen. Waarom?…

Sculpturale interventies

De Taaldokter bezocht het Stedelijk Museum en worstelde zich door een brij bijschriften vol onnodige schijnredeneringen en quasi-analyses, alvorens hij vluchtte in een kopjen kofjen in het ‘Zadelhoff café’.             Tweet

Finse kunstbullshit

  Ook in Finse musea tiert de kunstbullshit welig. Wat te denken van dit bijschrift bij een serie tekeningetjes van sparren door de Finse Eija-Liisa Ahtila uit 2011? Toelichting wil nog wel eens afbreuk doen aan je waardering voor een kunstwerk;…

Saillante onmiddellijkheid

Uit het programmaboekje van het Amsterdamse Felix Meritis.     Het zijn niet alleen de randfiguren, ook kunstenaars zelf maken zich wel eens schuldig aan kunstbullshit. Hier componist Richard Rijnvos over ‘stijl’. Zo hadden we er nog nooit naar geluisterd!…

Het gaat heel erg over

Misschien ligt het aan zijn relatieve onbekendheid met een bepaald soort theater- en muziekgenres, maar de Taaldokter vindt het altijd wat moeilijk als mensen zeggen dat die ‘ergens over gaan’. Onlangs hoorde hij ene Giovanca beweren: ‘Die voorstelling gaat heel…

Gratuite vernieuwing

De P.C. Hooftprijs hanteert gratuite kwalificaties – ‘vernieuwing’, ‘bevrijding’, ‘het beweeglijk maken van sensaties’ – die revolutie suggereren, maar een politieke correctheid weerspiegelen die alleen nog nadruppelt in de kunstbeschouwing, en citeert uit een rapport dat niet te vinden is.…

‘Elite’

        Wat die ‘culturele elite’ is en of die ‘achterhaald’ zou zijn, lijkt de Taaldokter irrelevant. Zijn pleidooi voor heldere taal in de kunstwereld was geen pleidooi voor ‘niet-elitaire kunst’ (wat dat ook wezen moge), maar precies…