Beide samen

Amsterdamse stadsomroep AT5 over de controverse rond de geplaagde boom in de Anne Frank-tuin: ‘De rechter vindt dat beide partijen er samen uit moeten komen.’ Op dat bekende belerende toontje, zelfs met de nadruk op ‘beide’ en ‘samen’… Ja, als…

Die conservatorium

Aan het Amsterdamse Oosterdokseiland verrijzen mooie gebouwen, ontging ook stadszender AT5 niet, maar de omroep was toch vooral benieuwd naar de sound van het gebouw: ‘Het nieuwe con-ser-va-to-ri-um [moeilijk woord!] ziet er prachtig uit, maar hoe klinkt ie?’ Ie. Zo…

Okee?

Frisse verslaggeefster van Man bijt hond belandt aan weg bij man die – hoe toepasselijk – zijn hond uitlaat. Waar hij naartoe gaat? Naar de begraafplaats dus. ‘Mag ik vragen waarom?’ ‘Daar ligt mijn vrouw begraven.’ En dan volgt het:…

De Kleine Man

Vader wiens dochter trouwt in een huilprogramma, snuitend en sniffend: ‘Dit pakken ze me niet meer af.’ Kan dat afgelopen wezen? Dat geborneerde toontje, en altijd maar dat gezever over die ‘ze’ die altijd loeren op je welzijn en welbevinden,…

Een enig moment!

Dat ‘op enig moment’, vooral gebruikt in de politiek en ambtenarenwereld – mag dat weg? Niet dat ‘op een gegeven ogenblik’ (meestal uitgesproken als ‘geenook’) of ‘op een bepaald moment’ zo veel beter is, maar dit roept toch te veel…

Gevoelens kwetsen revisited

Balkenende had het naar aanleiding van de Film van Ome Wilders weer eens over ‘het kwetsen van gevoelens’, verwerpelijk Amerikanisme, omdat – de Taaldokter legt het nog één keer uit – gevoelens niet gekwetst kunnen worden; mensen wel. Maar ze…

Afposten

Nieuwvormingen zoals het enige jaren geleden in de wonderlijke wereld der voetbalcommentatoren in zwang geraakte ‘afjagen’ (de speler van de tegenpartij met de bal achtervolgen en lastigvallen tot deze de bal verspeelt, of er in elk geval niets nuttigs mee…

Ziektebeelden: de Ziekte van Wiens

Nooit meer ‘wier’ zeggen of schrijven. Altijd ‘wiens’. Ook niet ‘van wie’ – nee, gewoon ‘wiens’. ‘De vrouw wiens hondje verdronk’, ‘de gedelegeerden wiens agenda’s vol zaten’. Angst voor ouderwets versleten te worden. Onbestemde vrees voor de associatie met zeewier…

Kort

Relatief Willem van 78 staat enigszins stroef op van zijn kruk: ‘Ik ben ook geen zeventig meer.’ Aan tafel ‘Waar zullen we nou weer eens over zwijgen?’ Wellevend ‘Hoe is ‘t nou?’ ‘Nou, verder geen uitzaaiingen.’ Alleseter Man op tv:…

Omnivoor

Gehoord: ‘Flink vlees eten, anders word je homo!’