Pleit winnen

Een zwemmer zei over het nieuwe aerodynamische zwempak: ‘Hiermee worden races beslecht.’ Klonk raar.

You problem? I solution!

De Taaldokter zag een op het trottoir geparkeerde auto met de slogan ‘Security & Solution’. En zijn gedachten dwaalden terug naar de schone stad Belo Horizonte waar een hulpvaardige dame was geweest die, de Engelse taal niet bijster machtig,  op…

Proost

Vooral Amsterdammers hebben de neiging te spreken van ‘proostitutie’ als het om prostitutie gaat, terwijl ze toch niet van het slag Wein, Weib und Gesang zijn. De Taaldokter is er nog niet achter wat de reden is. (‘Wat heb je…

Hart en been

Gehoord: ‘Muziek die door merg en ziel gaat.’

Beide samen

Amsterdamse stadsomroep AT5 over de controverse rond de geplaagde boom in de Anne Frank-tuin: ‘De rechter vindt dat beide partijen er samen uit moeten komen.’ Op dat bekende belerende toontje, zelfs met de nadruk op ‘beide’ en ‘samen’… Ja, als…

Die conservatorium

Aan het Amsterdamse Oosterdokseiland verrijzen mooie gebouwen, ontging ook stadszender AT5 niet, maar de omroep was toch vooral benieuwd naar de sound van het gebouw: ‘Het nieuwe con-ser-va-to-ri-um [moeilijk woord!] ziet er prachtig uit, maar hoe klinkt ie?’ Ie. Zo…

Okee?

Frisse verslaggeefster van Man bijt hond belandt aan weg bij man die – hoe toepasselijk – zijn hond uitlaat. Waar hij naartoe gaat? Naar de begraafplaats dus. ‘Mag ik vragen waarom?’ ‘Daar ligt mijn vrouw begraven.’ En dan volgt het:…

De Kleine Man

Vader wiens dochter trouwt in een huilprogramma, snuitend en sniffend: ‘Dit pakken ze me niet meer af.’ Kan dat afgelopen wezen? Dat geborneerde toontje, en altijd maar dat gezever over die ‘ze’ die altijd loeren op je welzijn en welbevinden,…

Een enig moment!

Dat ‘op enig moment’, vooral gebruikt in de politiek en ambtenarenwereld – mag dat weg? Niet dat ‘op een gegeven ogenblik’ (meestal uitgesproken als ‘geenook’) of ‘op een bepaald moment’ zo veel beter is, maar dit roept toch te veel…

Gevoelens kwetsen revisited

Balkenende had het naar aanleiding van de Film van Ome Wilders weer eens over ‘het kwetsen van gevoelens’, verwerpelijk Amerikanisme, omdat – de Taaldokter legt het nog één keer uit – gevoelens niet gekwetst kunnen worden; mensen wel. Maar ze…