Transitief escaleren

In korte tijd hoorde de Taaldokter twee mensen het werkwoord ‘escaleren’ gebruiken op hem nog onbekende wijze: met een lijdend voorwerp. Het gebeurde in zinnetjes als ‘Ik escaleer dat naar mijn manager’ en ‘Anders escaleren we de zaak’. Hij deinsde…

Krampjes en prikjes

Oudertaal. Zoals bekend spreken veel ouders van de ‘handjes’ en ‘voetjes’ van hun baby’s. Begrijpelijk: kleine kinderen, kleine ledematen, kleine kleren, kleine dingen – en dus gebruik je verkleinwoorden. ‘Pijn in je buikje?’ – alla, al zal het kind zelf…

Lekker

Interpunctiecarpaccio vooraf, dan een terrine heldere inktbouillon, vervolgens een keuze uit diverse met de hand geselecteerde papiersoorten, op smaak gebracht met een lauwwarme dressing van leestekens. Het geheel geserveerd met een taalgarnituur, en oerhollandse woordbrij met lettervermicelli en stukjes geconfijte…

Voorbestemming

        Dus niet in het daaráchter bestemde afvalbakje. Ook niet in het daarbóven bestemde bakje. En al helemaal niet in het daartussen bestemde bakje. Ja? Wel accenten, geen vraagteken: de motiveringen voor interpunctie zijn ondoorgrondelijk. Nadruk willen…

Snufferd

Volwassen mannen – het zijn, althans in de ervaring van de Taaldokter, voornamelijk mannen – die het hebben over je ‘ snufferd’: wat moet je daarvan denken? Meestal gebruiken ze het woord niet om te verwijzen naar je reukorgaan, maar…

Discreet benaderen

Nog een merkwaardige aansporing, in een advertentie op LinkedIn: ‘Word discreet benaderd door 10.000 headhunters.’ Was dat voor als je eigenlijk op headhunters viel, maar daar nog niet openlijk voor durfde uit te komen? Dat je dan naar een speciale…

Zoetjes, bittertjes en krokantjes

De Taaldokter dineerde bij het Amsterdamse restaurant De Kas. Er was geen kaart, maar in plaats daarvan doemde aan tafel bij voortduring een jongmens op (pogingen te ontdekken waar hij telkens vandaan kwam strandden; hij materialiseerde als het ware steeds…

Hardwerkend en toekomstgericht

De manier waarop mensen zichzelf omschrijven in hun beknopte ‘Twitterbiografietjes’ is soms veelzeggend van nietszeggendheid. Een beetje het ‘goede glas wijn’ uit de contactadvertentie. Neem de tekst van de onlangs tot het PvdA-fractiebestuur toegetreden J. Monasch: ‘Toekomstgerichte politiek, verschil maken…

Dagelijks

TV-reclame: ‘Bezoek dagelijks de molen van Sloten’. Op twee gedachten hinkende slogan: enerzijds heel zakelijk duidelijk willen maken dat die molen elke dag open is voor het publiek, maar er anderzijds zo’n wervende aanmoediging tegenaan gooien. Dat wringt: het gevolg…

Over poedels en kaketoes

Fijn, het ging weer eens over taal in de politiek. De ‘verbale ontsporingen’ tijdens de Algemene beschouwingen veroorzaakten nogal wat ophef – in de media dan. Jan met de Pet, Mien uit Appelscha, Henk en Ingrid – of hoe de…