Insteken op

Politie: ‘Er is een zaak geweest met een oma en een kleindochter. Daar zijn we op in gaan steken.’ Er was een tijd dat de hermandad optrad tegen mensen die instaken op anderen. De diender bedoelde waarscijnlijk: ‘We zijn ermee…

Het regelement en Roden, denker

Op `forum Amsterdam’, onderdeel van de gemeentelijke website, plaatst de gemeente nieuwsberichten waarop bezoekers kunnen reageren. Reacties moeten wel stroken met het ‘huisregelement’. Een begrijpelijke en veelgemaakte fout, maar van een overheidsmedium verwacht je beter. Inhoudelijk zijn de gemeentelijke bijdragen…

Tutoyeren

Aangezien er nog geen PvdT (Partij van / voor de Taal), TP (TaalPartij) of TOT (Trots op Taal) is, besloot de Taaldokter zich als lid van een politieke partij op te geven. Per kerende post ontving hij een bericht van…

Schrijf maar gewoon?

Op de site schrijfmaargewoon.nl kunnen ambtenaren hun teksten controleren op leesbaarheid, en tips voor verbetering krijgen. Een eerste commentaar, want over dit onderwerp is nog veel meer te zeggen. De Taaldokter legde de tekst van een onlangs door hem geschreven…

Vijfcijferig

Op de website van de gemeente Amsterdam staat hoe deze bereikbaar is: ‘Heeft u het antwoord op uw vraag niet zelf kunnen vinden bel dan met Antwoord 14 020, het vijfcijferig informatienummer van de gemeente. Geopend op werkdagen van 08.00…

-ors wordt -oren

Eerder al signaleerde de Taaldokter dat ‘sponsors’ steeds vaker wordt vervangen door ‘sponsoren’. Deze vermoedelijk door angst voor alledaags versleten te worden ingegeven  hypercorrectieachtige ontwikkeling blijkt productief: in beleidsteksten  wordt steeds vaker gesproken van ‘initiatoren’ in plaats van ‘initiators’  –…

Schrijf maar gewoon 2

 Wouter de Koning, een van de mensen achter Schrijfmaargewoon.nl en taaladviseur in Den Haag, schreef de Taaldokter dat die site slechts tips geeft en niet de creativiteit doodt; de schrijver schrijft. ‘Als je verwacht dat de site alles meteen goed…

Een enig moment!

Dat ‘op enig moment’, vooral gebruikt in de politiek en ambtenarenwereld – mag dat weg? Niet dat ‘op een gegeven ogenblik’ (meestal uitgesproken als ‘geenook’) of ‘op een bepaald moment’ zo veel beter is, maar dit roept toch te veel…

Gevoelens kwetsen revisited

Balkenende had het naar aanleiding van de Film van Ome Wilders weer eens over ‘het kwetsen van gevoelens’, verwerpelijk Amerikanisme, omdat – de Taaldokter legt het nog één keer uit – gevoelens niet gekwetst kunnen worden; mensen wel. Maar ze…

Afposten

Nieuwvormingen zoals het enige jaren geleden in de wonderlijke wereld der voetbalcommentatoren in zwang geraakte ‘afjagen’ (de speler van de tegenpartij met de bal achtervolgen en lastigvallen tot deze de bal verspeelt, of er in elk geval niets nuttigs mee…