Kunstbullshitgenerator

In het decembernummer van Onze Taal vraagt Frank Jansen de lezers of ‘kunstomschrijvingen helderder moeten’. Kunst zou ‘in een kwade reuk’ staan, wat zou blijken uit het verlagen van subsidies, en de protesten daartegen zouden niet overtuigen, wat weer zou…

Exit professionaliseringsslag?

Is het schijn, of mag ‘een professionaliseringsslag maken’ tegenwoordig weer gewoon ‘efficiënter werken’ heten?

Iets kunnen met signalen

En waar gaat het om, bij het voorkomen van zo’n ‘zedenzaak’? Nou, volgens de ‘deskundige’ mevrouw dat er ‘professionals’ zijn die ‘iets kunnen met signalen’. De Taaldokter gelooft dat ze nog een voorbeeld gaf, maar toen was ze hem in…

Bestaanbaar

Tijdens een van de vele voetbalpraatprogramma’s waarmee de Nederlandse televisie is gezegend merkten twee deelnemers achter elkaar op dat het ‘toch onbestaanbaar is, twee coaches bij een topclub die niet met elkaar praten’ (over de vermeende communicatieve kloof tussen M.…

Wat een situatie

Steeds vaker te signaleren: het zelfstandig naamwoord ‘situatie’ als tweede deel van een samenstelling. De voorbeelden zijn talrijk: van vergunningsituatie tot overtalsituatie, van terugvalsituatie en veiligheidssituatie tot toekomstsituatie en het onvermijdelijke win-winsituatie. Die toenemende populariteit van ‘situatie’ past in de…

Uitgebreid gesprek

De Taaldokter woonde wat sacherijnig een enigszins stroperig overleg bij, door een andere deelnemer aangekondigd als ‘uitgebreid gesprek’, welke formulering maar in het hoofd bleef rondzingen – ‘uitgebreid gesprek, uitgebreid gesprek’ – totdat hij plotseling hoorde: ‘uitgespreid gebrek’ – juist…

Willen doen laten geloven

Al eerder tekende de Taaldokter op – uit de mond van, hoe kan het ook anders, zou je bijna zeggen, een voetbalcommentator: ‘Het lukte hem niet om de bal van richting te doen laten veranderen.’ Nu schrijft de Telegraaf dat…

Schaduwkijken

Een tweet over wat bepaalde politici zouden moeten doen: ‘naar hun achterban luisteren en over hun eigen schaduw heen kijken’. Dat is weer eens wat anders dan dat inmiddels al vertrouwde maar in eerste instantie net zo onbegrijpelijke – en…

Transparantie als toverwoord

Transparantie is een toverwoord. Typisch genoeg vooral in overheidsteksten, niet zelden in combinatie met het holle ‘voorbeeldfunctie’ – helaas veelal in niet bijster inzichtelijke constructies en terminologie. Tuurlijk, jongetjes die de naaktheid van de keizer onthullen – zoals Wikileaks –…

Beslissende foutjes

‘Voetbalanalist’ Y. Mulder over de uitschakeling van FC Twente in de Champions league: ‘Beslissende foutjes werden afgestraft.’ Klinkt logisch, is onzin: als ze niet werden afgestraft waren ze niet beslissend. Vgl. ‘Onbelangrijke foutjes werden afgestraft’; ‘Beslissende foutjes bleven onbestraft’.