Pastieljes

Uit de sportwereld was al bekend dat velen liever spreken over ‘medaljes’ (of, ook niet bijster smakelijk, ‘plakken’) dan over ‘medailles’. Nu hoorde de Taaldokter in een tv-reclame ‘keelpastieljes’ aangeprezen worden. Pastieljes. Een andere verklaring dan vrees te worden versleten…

Vakantiemededeling

In het buitenland, tegen de vrouw van de Taaldokter: ‘You look like a nice couple. Not him, but you.’

Assbook

Gehoord uit de mond van een Facebook-hater, op de vraag waarom hij niet ‘op Facebook zat’: ‘Ik richt zelf wel een “social network” op: Assbook.’

Plannen en resultaten

In overheidscommunicatie heerst een schrikbarende – al dan niet moedwillig gesuggereerde – onbekendheid met het verschil tussen plannen en resultaten. Het simpele feit dat er plannen zijn of wordt overlegd, wordt regelmatig gepresenteerd als een knap resultaat. ‘In gesprek zijn…

Ayaan-zeggers slaan weer toe

En ja hoor: denk je net van veel verkapt taalseksisme af te zijn omdat F. Halsema (‘Femke’) de Tweede Kamer heeft verlaten, is A. Hirsi Ali weer eens op de Nederlandse televisie – en prompt staan de commentaren op internet…

Kunstbullshitgenerator

In het decembernummer van Onze Taal vraagt Frank Jansen de lezers of ‘kunstomschrijvingen helderder moeten’. Kunst zou ‘in een kwade reuk’ staan, wat zou blijken uit het verlagen van subsidies, en de protesten daartegen zouden niet overtuigen, wat weer zou…

Exit professionaliseringsslag?

Is het schijn, of mag ‘een professionaliseringsslag maken’ tegenwoordig weer gewoon ‘efficiënter werken’ heten?

Iets kunnen met signalen

En waar gaat het om, bij het voorkomen van zo’n ‘zedenzaak’? Nou, volgens de ‘deskundige’ mevrouw dat er ‘professionals’ zijn die ‘iets kunnen met signalen’. De Taaldokter gelooft dat ze nog een voorbeeld gaf, maar toen was ze hem in…

Bestaanbaar

Tijdens een van de vele voetbalpraatprogramma’s waarmee de Nederlandse televisie is gezegend merkten twee deelnemers achter elkaar op dat het ‘toch onbestaanbaar is, twee coaches bij een topclub die niet met elkaar praten’ (over de vermeende communicatieve kloof tussen M.…